Ochrona zdrowia pracownicy w ciąży

Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w ciąży

Spodziewasz się dziecka i obawiasz się, że z tego tytułu mogą spotkać cię w miejscu zatrudnienia przykre i niesprawiedliwe konsekwencje? Nie zapominaj zatem o tym, że kodeks pracy przewiduje szczególną ochronę dla ciężarnych pracownic. Będąc świadomą swoich praw, nie tylko zabezpieczysz trwałość stosunku zatrudnienia, ale przede wszystkim zagwarantujesz sobie bezpieczne warunki pracy.

Ochrona zdrowia pracownic i ich potomstwa

Co do zasady, w przypadku prawidłowego przebiegu ciąży i przestrzegania przepisów BHP w miejscu zatrudnienia, nie ma przeszkód, aby praca była wykonywana, aż do dnia bezpośrednio poprzedzającego rozpoczęcie porodu. Podstawowym warunkiem jest jednak to, aby praca nie zagrażała zdrowiu ani bezpieczeństwu kobiety i jej dziecka. Regulowane przez przepisy prawa pracy zakazy związane z zatrudnieniem kobiet czy też powierzaniem im określonych obowiązków ze względu na szkodliwy wpływ zarówno na ich zdrowie, jak i ich potomstwa, znajdują odzwierciedlenie w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. w art. 207, 210 i 226 kodeksu pracy), jak również mają bezpośredni związek z normami o czasie pracy  (art. 1517 w zw. z art. 94 pkt 2a kodeksu pracy). Ustawodawca w art. 176 kodeksu pracy wprowadza bezwzględny zakaz zatrudniania kobiet, w tym kobiet w ciąży oraz karmiących, przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, szczegółowo wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114,  poz. 545.). W jego obrębie dokonano również odrębnego skatalogowania prac wzbronionych wszystkim pracownicom, pracownicom w okresie ciąży oraz pracownicom karmiącym piersią. Bezwzględny charakter zakazu oznacza, że nie uchyla go nawet zgoda przyszłej mamy, czy to pisemna czy ustna oraz, że obowiązuje on wszystkich pracodawców – niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych pracowników oraz rodzaju i formy prawnej umów, na podstawie, których praca jest świadczona – wyjaśnia adwokat ds. prawa rodzinnego, ekspert marki Mama i Ja Patrycja Chabier. Ewentualna zgoda przyszłej mamy, nie uchyla również bezwzględnego zakazu przekraczania czasu pracy. Dla kobiet w ciąży wynosi on maksymalnie osiem godzin na dobę, a w przypadku pracy wykonywanej w pozycji stojącej, nie może przekraczać on trzech godzin w okresie jednej zmiany roboczej. Co ważne na etapie rekrutacji pracodawca nie może od nas żądać udzielenia informacji o tym