Ochrona trwałości stosunku pracy wobec pracownicy w ciąży

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy w ciąży? Na to, nurtujące wiele pań pytanie, odpowiada Patrycja Chabier – ekspert do spraw prawa rodzinnego marki Mama i ja.

Prawo chroni przyszłe mamy

Przepisy Kodeksu pracy statuują specjalną ochronę trwałości stosunku pracy wobec pracownicy w ciąży stanowiąc w art. 177 § ,iż pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy, a reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Dalej, w § 4 zd. 1 przytoczonego przepisu kodeks stanowi, iż rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Zgodnie z brzmieniem powyższego w okresie ciąży (nie ma znaczenia czy pracownica zdawała sobie sprawę ze swojego stanu, czy powiadomiła o tym pracodawcę, a także czy pracownica zaszła w ciążę przed czy w trakcie okresu wypowiedzenia) pracodawca nie może skutecznie złożyć oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę, a jeśli nawet to zrobi to staje się ono bezskuteczne – tłumaczy adwokat Patrycja Chabier współpracująca z marką Mama i ja. Z kolei przyjęcie przez pracodawcę oferty pracownicy rozwiązania stosunku pracy, nie mieści się w kategorii jego jednostronnych czynności prawnych rozwiązujących umowę o pracę – podlegających ochronie. Powyższy przepis nie chroni jednak stosunku pracy w przypadku, gdy obie strony w drodze porozumienia stron dążą do rozwiązania umowy o pracę czy sytuacji gdy sama kobieta (będąca w ciąży, nie mająca jeszcze o tym wiedzy) składa pracodawcy oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy. Żaden przepis nie zabrania, aby ciężarna sama rozwiązała łączącą ją z pracodawcą umowę o pracę – kończy ekspert.

 

Produkty dostępne w:
Transgourmet
makro
netto
lidl
lewiatan
Kaufland
dino
Auchan
zabka
Transgourmet
makro
netto
lidl
lewiatan
Kaufland
dino
Auchan
zabka