Oświadczenie

Powrót do listy artykułów
2021.07.27

Oświadczenie

 

Bezpieczeństwo zdrowotne Konsumentów i jakość naszych produktów mają dla nas priorytetowe znaczenie. W związku z zaistniałymi wątpliwościami dotyczącymi partii produktu „Mama i Ja – woda źródlana niegazowana” o pojemności 1,5L, oznakowanego: data minimalnej trwałości/identyfikacja partii: 28.05.2022/28.05.2022 03:10 ZD3 148, informujemy, że postępujemy zgodnie z otrzymaną decyzją Inspekcji Sanitarnej – dlatego też ta partia została objęta wycofaniem z obrotu.

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji przystąpiliśmy do weryfikacji wyników badań mikrobiologicznych dla wskazanej partii produktu. Wyniki tych badań są zgodne z wymaganiami prawnymi, w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Kontrpróby laboratoryjne, zlecone jednemu z największych akredytowanych laboratoriów badawczych Hamilton S.A. są jednoznaczne i potwierdzają brak obecności bakterii Clostridium redukujących siarczyny, zarówno w kwestionowanej partii, jak również innych partiach produktu Mama i ja – woda źródlana.

Ponadto Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę interwencyjną w naszym zakładzie produkcyjnym, która zakończyła się w pełni pozytywnym wynikiem.

W tym momencie wyjaśniamy całą sytuację z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Słupsku, a od otrzymanej decyzji wnieśliśmy odwołanie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, również dotyczących zwrotu zakupionego produktu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 33 87 34 151 lub poprzez wiadomość na adres: konsument@wosana.pl.